About us

Armenia has a great potential for solar energy. The average annual value of solar energy flow per 1 m2 surface is 1720 kWh (European average - 1000 kWh), and a quarter of the territory of the Republic is endowed with solar energy reserves with an intensity of 1850 kWh / m2 for year.

Contact information

 • Address

  Yerevan Armenia

 • Phone

  +37477600021

 • Email address

  info.heliotech@yahoo.com

Awesome Image

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Founded in 2016, Heliotech aims to reduce the dependence of the population of Armenia on the growing cost of natural gas.

By combining a PV system with an electric heating boiler, the consumption of natural gas can be reduced to zero.

Obvious savings in the long terms

Low payback period

 • Solar energy solutions for agricultural farm

 • Solar energy solutions for residential areas

Solar energy solutions for any business.

Մեր Բիզնես Վարկային Արտադրանքը
Եթե դուք գիտեք, թե որ ապրանքի համար եք ցանկանում Դիմել, Ընտրեք հետեւյալներից մեկը:
Awesome Image

Consulting

Ïնը` Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պ.,nm.,mkjhlklkhlkkhlkjատահական հավաքված

Awesome Image

Installation

Կան Lorem Ipsum-ի շատ տարբերակներ, սակայն շատերը աղավաղվել են տարաբնույթ

Awesome Image

Maintenance

Եթե դուք գիտեք, թե որ ապրանքի համար եք ցանկանում Դիմել, Ընտրեք հետեւյալ տարբերակներից մեկը

If you have any questions, just use the contact information below +37477600021
Promotions & News

Call our 24/7 customer support team

Your Message
 • Awesome Brand Image
 • Awesome Brand Image
 • Awesome Brand Image

Equip your home with innovative energy technologies